Vláda schválila regulaci lobbování 

8 března, 2024 4:07 pm

Dne 6. března 2024 schválila Vláda České republiky po několika odkladech Vládní návrh zákona o regulaci lobbování. Nová legislativa má dle předkladatele Ministerstva spravedlnosti nastavit pravidla pro lobbování a vymezit tuto činnost jako standardní součást legislativního a rozhodovacího procesu. Vláda se rozhodla rozšířit okruh lobbovaných o Prezidenta, členy poradních orgánů vlády či asistenty poslanců a senátorů Parlamentu. Na druhou stranu se snížil okruh lobbistů o územně samosprávné celky a je zastupující subjekty, profesní komory, sdružení zaměstnavatelů a zaměstnanců či církve. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby zákon o regulaci lobbování nabyl účinnosti 1. července 2025. Návrh aktuálně míří do Poslanecké sněmovny k projednání. 

Asociace Public Affairs (APA) se v minulosti vyjádřila také k první verzi zákona předložené Ministerstvem spravedlnosti, Stanovisko dostupné zde.