Výstupy ze semináře „Transparentnost a zákonná regulace lobbingu“

14 března, 2018 10:53 am

V úterý 13. března od 13:00 proběhl v budově Poslanecké sněmovny pod záštitou Ústavně právního výboru a jeho předsedy a APAA seminář na téma „Transparentnost a zákonná regulace lobbingu“. Semináře se zúčastnili krom poslanců také zástupci byznysu, veřejné sféry, neziskového sektoru a zahraniční hosté. Podle většiny vystupujících by měla připravovaná regulace tohoto odvětví zasáhnout stejnou měrou jak lobbisty, tak také lobbované a měla by plošně obsáhnout všechny zájmové skupiny včetně sociálních partnerů, zástupců neziskového sektoru, odborů a dalších nezávislých odborníků. Podle předsedy APAA Václava Nekvapila (úvodní projev zde), povedou výjimky z regulace pouze k obcházení zákona a dalšímu omezení transparentnosti odvětví. Semináře se na pozvání APAA zúčastnil také prezident evropské asociace PA agentur EPACA Karl Isaksson, který blíže představil fungování lobbingu na evropské úrovni.

Prezentace vystupujících naleznete níže.

Radka Lang, Václav Nekvapil – prezentace APAA
Karl Isaksson – prezentace EPACA
Ivana Dufková – prezentace Transparency International

Zvukový záznam ze semináře k nalezení zde.