Vláda schválila návrhy na opatření k regulaci lobbingu

15 února, 2017 6:24 pm

Materiál, který předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka, obsahuje návrh možných opatření legislativní i nelegislativní povahy, jejichž účelem je především posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu. Jedná se o registr lobbistů, etický kodex poslance, senátora a člena vlády, registr darů poslanců, senátorů a členů vlády, legislativní stopu, veřejné diáře poslanců, senátorů a členů vlády, a další dílčí opatření na posílení transparentnosti legislativního procesu v parlamentu.