Studie „Transparency of lobbying at EU level“

4 prosince, 2015 8:36 am

Think tank Evropského parlamentu EPRS publikoval krátkou studii na téma transparentnost lobbingu v Evropské unii. Studie se zabývá současným stavem lobbingu v EU a také si klade otázky, v návaznosti na nedávno revidovaný Transparency Registr, jak dosáhnout v tomto odvětví ještě větší transparentnosti a jak motivovat lobbisty, aby se do Registru více přihlašovali.

Studie je k nalezení zde