Tisková zpráva APAA

1 listopadu, 2012 4:05 pm

Asociace Public Affairs agentur zahájila svou činnost 1. 11. 2012.

Asociace Public Affairs agentur zahájila svou činnost 1. 11. 2012.

Praha – 1. 11. 2012.

Založena Asociace Public Affairs Agentur.

Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 byla oficiálně zahájena činnost nově vzniklé asociace agentur zastupujících firmy v komunikaci s veřejnou sférou. Profesní seskupení tvořené šesti agenturami působícími na českém trhu bude využívat oficiální název „Asociace Public Affairs Agentur“ (APAA).

Zakládajícími členy asociace jsou agentury CEC Government Reations, Euroffice Praha-Brusel, Fleishman-Hillard, Grayling CZ, Merit Government Relations a PAN Solutions.

Asociace vzniká s cílem otevření svého oboru veřejnosti a zajištění garance profesionality public affairs konzultantů a poradců na českém trhu. „Založením asociace bychom rádi přispěli k odborné diskusi o roli lobbingu ve společnosti. Moderní demokracie znají lobbing od nepaměti, na pochopení jeho správného významu a přínosu však v Čechách stále čekáme. Rádi bychom k tomu tímto krokem přispěli,“ komentuje důvody spolupráce agentur Václav Nekvapil, který byl na ustavujícím jednání zvolen předsedou asociace.

Hlavním úkolem Asociace Public Affairs Agentur bude zajištění funkce samoregulačního oborového orgánu, který bude dohlížet na etické chování svých členů.„Všechny členské agentury se zavázaly dodržovat náš společný etický kodex. Ten mimo jiné stanovuje podmínky neslučitelnosti funkcí, střetu zájmů, důvěrnosti či správnosti poskytovaných informací. Věříme, že tím jasně oddělíme transparentní lobbing od všech forem neetického prosazování zájmů ve veřejném prostoru,“ uzavírá Nekvapil.

Asociace si klade za cíl změnit chápání lobbingu v České republice. Lobbing přispívá ke zkvalitňování legislativního procesu pomocí komunikace mezi veřejnou sférou a byznysem. Public affairs společnosti hájí zájmy svých klientů vůči státu a přinášejí do procesů v politice a veřejné správě informace nutné pro kvalifikovaná rozhodnutí.

Informace o asociaci lze od 1. listopadu 2012 nalézt na internetových stránkáchwww.apaa.cz.

Kontakt:

 

Václav Nekvapil

Předseda

 

Asociace Public Affairs Agentur

Nezamyslova 509/2, 128 00 Praha 2

Telefon: +420 604 849 368

E-mail: [email protected]