Stanovisko APAA k Návrhu zákona o lobbování

26 září, 2018 3:18 pm

Asociace Public Affairs Agentur zaslala své stanovisko k Návrhu zákona o lobbování s konkrétními připomínkami ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády České republiky JUDr. Janu Kněžínkovi, Ph.D.

Stanovisko APAA s konkrétními připomínkami k Návrhu zákona o lobbování a Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování, naleznete v sekci Stanoviska.