Stanovisko APAA k jednacímu řádu PSP ČR

26 září, 2014 12:45 pm

STANOVISKO

Asociace Public Affairs Agentur České republiky
ke schválení poslaneckého návrhu
na změnu zákona o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Praha, 26.9. 2014

APAA ČR vítá změnu Jednacího řádu PS ČR, kterou ve třetím čtení schválila Poslanecká
sněmovna ve znění komplexního pozměňovacího návrhu Ústavně-právního výboru. Jde o
rozumný krok, který posiluje transparentnost procesu přijímání zákonů. Za klíčové opatření považujmeme zavedení garančního výboru, který bude zaujímat stanoviska k předloženým pozměňovacím návrhům. Spolu s prodloužením lhůty mezi druhým a třetím čtením je to další prvek, který zdokonaluje podmínky pro rozhodování zákonodárců.