Srovnávací studie „Zákonná úprava lobbingu ve vybraných zemích“

1 března, 2017 11:05 am

Parlamentní institut zveřejnil srovnávací studii zabývající se zákonnou úpravou lobbingu ve vybraných evropských zemích. Studie přináší přehled právní úpravy lobbingu v zemích, které přijaly pro oblast lobbingu zvláštní právní úpravu. Srovnávány jsou zejména definice lobbingu, lobbovaného, lobbisty, existence registru lobbistů, existence etického kodexu lobbistů a povinnosti lobbistů a lobovaných.

Studie je ke stažení zde.