13. března od 13 hodin proběhne seminář „Transparentnost a zákonná regulace lobbingu“

22 února, 2018 12:31 pm

V úterý 13. března od 13:00 se v budově Poslanecké sněmovny uskuteční pod záštitou Ústavně právního výboru a jeho předsedy seminář na téma „Transparentnost a zákonná regulace lobbingu“.

Seminář, jehož se zúčastní i zástupci APAA, se zaměří na širší kontext regulace lobbingu jak ve světle zahraničních zkušeností, tak s ohledem na legislativní iniciativy navrhované v České republice (viz věcný návrh zákona). Cílem setkání je diskuze nad formami komunikace mezi zájmovými skupinami (podnikatelskými, profesními, nevládními apod.) a veřejnou správou a nad možnými způsoby regulace tohoto odvětví.

Více informací o semináři naleznete v pozvánce zde