Regulace lobbingu v ČR

17 dubna, 2015 9:52 pm

Předseda Asociace Public Affairs Agentur, Václav Nekvapil, poskytl rozhovor rádiu Český rozhlas –  Plus, v němž mluvil především o lobbingu a jeho regulaci v České republice. Ředitel společnosti CEC Government Relations poskytl svou definici lobbingu a vysvětlil, které společenské skupiny lobbing nejčastěji využívají a proč. Zároveň vyjádřil znepokojení nad tím, že se v ČR často zaměňují slova korupčník a lobbista. V této souvisloti zmínil Václav Nekvapil i regulaci lobbingu, ať už na evropské, české anebo odvětvové úrovni. 

Záznam rozhovoru v českém jazyce naleznete zde.