Připravuje se Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k lobbistické činnosti

8 prosince, 2016 11:26 am

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka připravuje Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k lobbistické činnosti, který by měl mimo jiné zavádět i povinnou registraci a zveřejňování informací o schůzkách s politiky. Na návrhu již začal pracovat před svým odchodem z vlády jeho předchůdce Jiří Dienstbier. Hotové znění zákona by nový ministr rád předložil do konce svého funkčního období.

Kompletní nelegislativní materiál je k nalezení zde

Stanovisko a komentáře APAA k připravovanému materiálu naleznete v sekci Stanoviska