Předseda APAA byl jmenován do funkce člena pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

14 prosince, 2016 4:25 pm

Předseda Asociace Public Affairs Agentur Václav Nekvapil byl ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Janem Chvojkou jmenován do funkce člena Komise k lobbingu zřízené předsedou Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Předmětem činnosti komise je identifikace proveditelných a účinných opatření v oblasti právní úpravy lobbingu v České republice.