Přednáška pro studenty VŠE

5 prosince, 2017 9:15 am

V rámci zvyšování povědomí o transparentním lobbingu v listopadu přednášeli konzultanti společnosti Grayling (člena APAA) na Vysoké škole ekonomické o public affairs. Přednášky proběhly na Fakultě mezinárodních vztahů a ve spolupráci s Asociací Public Relations Agentur. Účelem obou přednášek bylo seznámit studenty s náplní práce oboru Public Affairs. Již z úvodních diskuzí se studenty vyplynulo, že je lobbing v České republice stále vnímán stereotypním prizmatem mediálních zkratek a seriálů, což je mimo jiné dáno okrajovým zájmem akademické sféry o profesionální lobbing. Při prezentaci se proto konzultanti Graylingu zaměřili zejména na funkci lobbingu jako legitimní součásti demokratického procesu a poskytli vhled studentům vhled do každodenní praxe lobbistů. Klíčovým tématem byla otázka transparentní jednání při zastupování klientů a komunikace s politickou sférou a státní správou. Podstatná část přednášek byla rovněž věnována legislativnímu procesu ČR.