PACE si na Valné hromadě zvolilo nové vedení

28 května, 2024 1:32 pm

Public Affairs Community of Europe (PACE), jejímž členem je i česká Asociace Public Affairs (APA) pořádala v Bukurešti dne 24. května 2024 svou valnou hromadu v návaznosti na 14. Výroční konferenci. 

Účastníci Valné hromady si zvolili nové vedení. Novou prezidentkou PACE byla zvolena Laura Florea z Romanian Lobbying Registry Association, která v čele vystřídala Marii Rosa Rotondo ze Španělska. Václav Nekvapil obhájil funkci viceprezidenta PACE. Mezi další členy vedení byl zvolen Dominik Meier (De’ge’pol, Německo), Matti Van Hecke (Bepact, Belgie), Francesco Macchia (Il Chiostro, Itálie) a Aristide Luneau  (AFCL, Francie). 

Valná hromada také zhodnotila fungování PACE v posledních letech a v rámci svého nového mandátu se bude soustředit na další rozšiřování PACE o další členy a asociace, podporovat úspěšné příklady regulace či rozšíří své aktivity o edukační a výměnné programy v rámci asociace. 

Nové vedení PACE také formálně odsouhlasilo místo konání příští Výroční konference PACE a to v Římě pod záštitou Il Chiostro.