Kulatý stůl – Public Affairs a lobbing

20 června, 2013 11:19 am

Fakulta sociálních věd ve spolupráci s APAA pořádá 25. června 2013 kulatý stůl.

Katedra marketingové komunikace a public relations,

Fakulta sociálních věd UK

                                                                                       a
                                               Asociace Public Affairs agentur České republiky
                                                                    vás zvou na kulatý stůl
         „PUBLIC AFFAIRS A LOBBING – REGULACE V ČR A V USA
uskuteční se dne 25. června 2013 v budově FSV „Hollar“, 2.patro, č.212 Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Regulace lobbingu je velmi diskutovaným tématem na české politické scéně. Hájení soukromých a veřejných zájmů vůči státu je nezbytnou podmínkou fungování zdravé demokracie. Slouží ke zkvalitnění legislativního procesu díky komunikaci zainteresovaných subjektů se státní správou. Regulace lobbingu je nástrojem, jak prostředí hájení zájmů otevřít veřejnosti, učinit jej transparentním a očistit je od spojování s korupcí a klientelismem.
V České republice došlo k několika pokusům navrhnout regulaci lobbingu. Cílem semináře je diskutovat možné cesty regulace lobbingu a zkušenosti ze Spojených států.
Program:
15:30 – 16:00 Registrace
16:00 – 16:10 Vznik profesionální asociace lobbistů v ČR (Václav Nekvapil, předseda APAA)
16:10 – 16:30 Lobbing v USA – zkušenosti s regulací (Nick Lewis, viceprezident UPS, Washington D.C.)
16:30 – 16:45 Public Affairs v ČR – situace a pokusy o regulaci (Denisa Kasl Kollmannová, FSV UK)
16:45 – 17:00 Vláda a regulace lobbingu (Lenka Matějková, Sekce pro koordinaci boje s korupcí)
17:00 – 17:45 Diskuse, otázky z publika
18:00 Závěr, občerstvení
Vstup volný, prosíme o registraci na [email protected]