Doporučení členským státům pro regulaci lobbingu

7 dubna, 2017 7:42 pm

Rada Evropy schválila dne 22. března 2017 doporučení členským státům pro regulaci lobbingu. Do přípravy byla zapojena také PACE (Public Affairs Community of Europe), které je APAA členem, a řada profesionálů z oblasti public affairs. Bohužel, ne všechny námi vznesené připomínky se do výsledné verze dostaly, přesto však pokládáme výsledný dokument za obecně přínosný.

Schválené doporučení Rady Evropy k právní regulaci lobbistické činnosti můžete nalézt zde.

Důvodovou zprávu potom zde.