APAA vyhlašuje soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci z oblasti public affairs a lobbingu

9 září, 2015 9:35 am

APAA vyhlašuje soutěž o nejlepší bakalářskou/diplomovou/ a doktorskou práci zaměřenou na témata z oblasti public affairs, lobbingu a reprezentace zájmů

Podmínky účasti:

  • Hlavní téma práce: lobbing (v ČR, EU i ve světě), zájmové skupiny, reprezentace zájmů, public affairs, prosazování zájmů v legislativním procesu, apod.
  • Práce byla úspěšně obhájena v roce 2015, případně má být v roce 2015 obhájena
  • V případě, že obhajoba proběhne až po uzávěrce přihlášek, musí být práce doplněna o doporučující dopis vedoucího práce
  • Přihlášené práce musejí splňovat standardní nároky na akademický text pro danou úroveň studia

Uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2015

  • Práce zasílejte elektronicky na email: [email protected]
  • Do předmětu emailu piště Soutez_APAA_2015
  • Do emailu napište druh a název práce, jméno vedoucího, katedru a školu, na níž jste obhajovali.

Výherce v každé kategorii získá peněžitou odměnu 10,000 Kč a možnost dvoutýdenní stáže v jedné z členských firem APAA. APAA si vyhrazuje právo první místo neudělit.

Nejlepší práce budou zveřejněny na webových stránkách APAA.

→ Více informací získáte na emailu [email protected].