APAA se zúčastnila konference o PA a koronavirové krizi

18 května, 2020 11:47 am

Předseda APAA Václav Nekvapil se dne 15. května 2020 zúčastnil online konference pořádané sdružením PACE na téma „European Public Affairs in times of COVID-19“. Tisková zpráva je k nahlédnutí pod tímto odkazem.

Tématem pro více než čtyřicítku účastníků byla současná zdravotní a ekonomická situace v členských zemích PACE a především dopady pandemie na oblast politické komunikace a lobbingu.

Václav Nekvapil se ve svém příspěvku zaměřil na tyto oblasti:
– zasažení Česka pandemií
– vládní pomoc ekonomice a podnikatelům
– predikce přicházející ekonomické krize a jejích dopadů
– omezení fyzického kontaktu zástupců zájmových s představiteli legislativy a exekutivy (uzavření parlamentu, omezení schůzek, rušení jednání orgánů)
– zpoždění v legislativním procesu kvůli upřednostnění legislativy spojené s epidemií koronaviru
– omezení v činnosti firem a PA agentur, přechod na home office, rušení eventů
– úspory na straně klientů z oblastí zasažených omezením ekonomické aktivity
– nové příležitosti v souvislosti s vládními opatřeními, novou legislativou a obnovou země po krizi
– komplikace v komunikaci s klienty ze zahraničí (uzavření hranic)
– výhled na rok 2021

IMG_3403