APAA na Advokačním fóru OSF

10 prosince, 2018 10:29 am

Předseda APAA Václav Nekvapil vystoupil jako panelista na zahajovací konferenci a workshopu nově vzniklého Advokačního fóra založeného po vzoru iniciativy The Good Lobby Alberta Alemanna v České republice.

Cílem Advokačního fóra Nadace OSF je posilovat občanskou společnost a občany v České republice, aby mohli efektivně a profesionálně prosazovat zájmy. Fórum chce dlouhodobě a systematicky podporovat občany a neziskové organizace v jejich práci a usilování o proměnu pravidel politiky, tedy v advokační činnosti a lobbingu.

VN