APA se zúčastnila 14. Výroční konference PACE v Bukurešti

24 května, 2024 12:58 pm

Dne 23. května 2024 se v Bukurešti uskutečnila 14. výroční konference Public Affairs Community of Europe (PACE) pod záštitou The Romanian Lobbying Registry Association (RLRA) a za účasti 15 členských asociací. Českou Asociaci Public Affairs (APA) reprezentoval její předseda Václav Nekvapil.

Mezi hlavní téma konference PACE uspořádané v budově rumunského parlamentu byly příklady zavedené regulace lobbování včetně aktuálních snah zákonodárců v mnoha členských státech o legislativní úpravu lobbingu. Panelové diskuze nad přínosy a úskalí plánovaného zákona o regulaci lobbingu promluvil i předseda APA Václav Nekvapil. Dále účastníci debatovali nad rolí transparentnosti legislativního procesu, good governance v konkrétních státech či nad doporučením OECD k regulaci lobbování. Další příspěvky se věnovaly také aktuálnímu tématu užívání a dopadu umělé inteligence na public affairs. Vedle úvodního projevu předsedy rumunského Senátu Nicolae Ionel Ciucă vystoupil také Joao Sousa z evropské pobočky Public Affairs Council či Doru Peter Frantescu z EUmatrix. 

PACE sdružuje národní platformy, asociace či individuální členy v oblasti public affairs z evropských zemí. Jejím cílem je napomáhat transparentnosti, poskytovat podporu, sdílet informace a spojovat odborníky, kteří působí na národní či evropské úrovni.