STANOVISKO

Asociace Public Affairs Agentur České republiky

ke schválení poslaneckého návrhu

na změnu zákona o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Praha, 26.9. 2014

APAA ČR vítá změnu Jednacího řádu PS ČR, kterou ve třetím čtení schválila Poslanecká

sněmovna ve znění komplexního pozměňovacího návrhu Ústavně-právního výboru. Jde o

rozumný krok, který posiluje transparentnost procesu přijímání zákonů. Za klíčové opatření

považujmeme zavedení garančního výboru, který bude zaujímat stanoviska k kpředloženým

pozměňovacím návrhům. Spolu s prodloužením lhůty mezi druhým a třetím čtením je to další

prvek, který zdokonaluje podmínky pro rozhodování zákonodárců.